Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Raad van de EU geeft groen licht aan richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD)

ITAA organiseert een opleiding inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen (2023)

Update van modeldocumenten op de website van het ICCI

Impact van een hoge inflatie op de controlewerkzaamheden

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Moratorium op faillissementen: bis (of ter, of...)?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Terugkeer naar de oude definitie van kapitaalsubsidies voor verenigingen en stichtingen

Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/13: Ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien) in België: aanpassing van de datum van inwerkingtreding

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

ISQM 1: Het ICCI voorziet nieuwe opleidingen

IBR bekroond voor de Awards for Best Belgian Sustainability Reports