Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Consolidatie bij de horizontale groep (consortium)'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Fusies en splitsingen van vennootschappen met een negatief nettoactief'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig art. 1:24 en 1:25 van het WVV'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV - scheidingsaandeel'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van VZW's en IVZW's: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Verenigingen en stichtingen negatieve fondsen'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van COVID-19 tegemoetkomingen en van kosten gemaakt ten gevolge van de gezondheidscrisis'

Verzoek van het IBR aan de CBN om een advies te publiceren inzake de overgedragen verliezen en het behoud van de bestemde fondsen in (i)vzw's en stichtingen

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-advies 2021/05 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke verwerking van de wederopbouwreserve'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbel-procedure onder het WVV'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aangebracht door het WVV en KB WVV'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Rekening 26 Overige materiële vaste activa'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming'

Reacties van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Winstverdeling binnen de NV'