22 juni 2017

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het selecteren van inspecteurs in het kader van de kwaliteitscontroles van bedrijfsrevisoren die niet-OOB’s (organisaties van openbaar belang) controleren.
 
Deze aanbesteding heeft betrekking op de vier laatste maanden van 2017 en op het hele jaar 2018. Het betreft hier de eerste fase van de selectieprocedure. De tweede fase zal hierop aansluiten.
 
Alle actieve bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die aan de voorwaarden van de aanbesteding voldoen, kunnen hieraan deelnemen. Hetzelfde geldt voor de auditkantoren. In dit geval moeten de bedrijfsrevisoren die aan de inspecties zullen deelnemen – en die aan de voorwaarden van de aanbesteding voldoen – met name door hen worden aangeduid.
 
Zoals eerder aangestipt in het kader van onze recente algemene vergadering, heeft ons beroep er alle belang bij dat actieve bedrijfsrevisoren met praktische vakkennis en ervaring met de ISA’s, rechtstreeks bij de kwaliteitscontroles worden betrokken.
 
Alle bedrijfsrevisoren die belangstelling hebben voor kwaliteitscontroles – en in het bijzonder degenen die ervaring hebben als inspecteur – worden aangemoedigd om hun dossier, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun kantoor, in te dienen bij de FSMA die, in opdracht van het College, met de behandeling van deze aanbesteding is belast.
 
Het IBR zal op geen enkele manier bij deze selectieprocedure worden betrokken.

Gerelateerd

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023

Interview tussen de voorzitters van het CTR en het IBR ter gelegenheid van de publicatie van het actieplan CTR-CSR 2022

College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert actieplan 2022