Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Mededeling 2023/11: Subsidieprogramma Horizon Europe & ISRS 4400

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

 

Vers van de pers: Het IBR in het tijdschrift "Verzekeringswereld"

Welke organisatie zal op 28 november een Best Impact Sustainability Report Award winnen ?

Advies 2023/07: Correctie van de jaarrekening – Verband tussen artikelen 3:19 WVV en 3:11 KB/WVV

De klokkenluiderswet: bent u er klaar voor?

IBR & ITAA verhuizen naar Phoenixgebouw

Europees Parlement keurt eerste reeks ESRS goed

Mededeling 2023/10: Vorming ESG - optionele derde cyclus

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)”

Het IBR ondersteunt onze collega's in de Democratische Republiek Congo door middel van permanente vorming

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Verkiezingen bij de Fédération Internationale Des Experts-comptables et commissaires aux comptes Francophones (FIDEF)

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor