Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen

CBN-advies 2024/03 – Gevolgen van niet-uitgedrukte meerwaarden bij de ontbinding

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

Het IBR heeft samen met het ITAA gereageerd op de vragenlijst van EFRAG in het kader van de openbare raadpleging over de Exposure Draft for a Voluntary Standard for non-listed SMEs

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Verhoging van de auditdrempels: een nieuwe wet met belangrijke implicaties

Roby Fele, senior advisor regelgeving IBR

Mededeling 2024/13: Wetboek van vennootschappen en verenigingen – aanpassingen van de groottecriteria

Mededeling 2024/12: Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - beroepsgeheim - nieuwe uitzondering

Het European Expertise and Expert Institute (EEEI)

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Ontwikkelingen in de publieke sector en nieuwe afwijkingen op het beroepsgeheim

Alexia Cauwe, diensthoofd Vorming IBR en bedrijfsjurist

EU-Sancties tegen Rusland: welke gevolgen voor de bedrijfsrevisor?