Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

IN FORO: Wrongful trading (xx.227 WER): Zware sancties voor bestuurders in de middernachtzone / Tony Herbots

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Dichter bij u! Neem deel aan één van onze gratis Revi-nights

Entiteiten die er wettelijk toe gehouden zijn een commissaris te benoemen maar dit niet doen: recente evoluties

Steven De Blauwe, Adviseur Juridische zaken IBR

Nieuw recordaantal inzendingen voor de Awards for Best Belgian Sustainability Reports

Update modellen van bestek voor de benoeming van een commissaris – openbare aanbestedingen

Alexia Cauwe, diensthoofd secretariaat-generaal IBR - bedrijfsjurist

Nieuwe dienst aan het beroep: bedrijfsrevisoren en stagiairs hebben voortaan toegang tot online juridische databank 'Omnilegie'

Olivier de Bonhome, Voorzitter van de Commissie Dienstverlening aan de leden

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2023

Nieuwe stap vooruit in de transitie naar een duurzame EU-economie: Europese Commissie neemt ESRS aan

Jan Laplasse, diensthoofd communicatie IBR

Nieuwe uitgave van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Uitoefening van een mandaat van bestuurder door een bedrijfsrevisor

Marc BIHAIN, Secretaris-generaal IBR

Afschaffing van het begrip “handelaar” – impact op de bedrijfsrevisoren

Marc BIHAIN, Secretaris-generaal IBR

Samenvatting TAA-artikel “De nieuwe klokkenluiderswet: aandachtspunten voor de bedrijfsrevisor”

Joris LAMBRECHTS – Manager Compliance & Forensics - Finvision