logo-IREFI

Deze pagina bevat een selectie van berichten van het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI).

Privacybeleid IREFI

Mededeling IREFI 2014/02: gebruik door Belgische instellingen van "fair value"-waarderingen

Mededeling IREFI 2014/01: medewerking prudentieel toezicht per einde boekjaar