logo-IREFI

Deze pagina bevat een selectie van berichten van het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI).

Privacybeleid IREFI

Bericht IREFI 2016/07: scope audit SII Q2 2016 – Ontwerp Modelverslag Q2

Bericht IREFI 2016/06: mededeling FSMA – Permanente Vorming van de erkende revisoren

Bericht IREFI 2016/05: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar

Bericht IREFI 2016/04: aanpassing modelverslag Medische Index

Bericht IREFI 2016/03: circulaire FSMA 2016-02 van 24 februari 2016 betreffende de functie van de aangewezen actuaris bij de IBP’s

Bericht IREFI 2016/02: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

Bericht IREFI 2016/01: aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

Bericht IREFI 2015/14: betrokkenheid van de wettelijke auditor gedurende de Solvency II voorbereidende fase

Bericht IREFI 2015/13: nazicht van de aan de Nationale Bank van België gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

Bericht IREFI 2015/12: update werkgroep opleidingen – Oproep kandidaten kleine en middelgrote kantoren

Bericht IREFI 2015/11: nazicht van de aan de NBB gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

Bericht IREFI 2015/10: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar en andere belangrijk geachte mededelingen

Documentatie Permanente Opleiding FSMA van 6 mei 2015

Bericht IREFI 2015/09: oprichting werkgroep opleidingen – Oproep tot kandidaatstelling

Bericht IREFI 2015/08: TRIP, CANARA, BGWF en FAO

Bericht IREFI 2015/07: samenstelling Werkgroepen IREFI

Bericht IREFI 2015/06: mededeling FSMA aangaande de permanente vorming van 6 mei 2015

Bericht IREFI 2015/05: herstructurering Werkgroepen IREFI – Oproep tot kandidaten

Bericht IREFI 2015/04: permanente vorming FSMA – 6 mei 2015

Bericht IREFI 2015/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA