logo-IREFI

 

Deze pagina bevat een selectie van berichten van het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI).

Privacybeleid IREFI

Bericht IREFI 2017/08: aandachtspunten per 30 juni 2017

Bericht IREFI 2017/07: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering FSMA

Bericht IREFI 2017/06: modelverslagen FSMA voor verzekeringsondernemingen

Bericht IREFI 2017/05: erkenningsprocedure NBB voor bedrijfsrevisoren in financiële ondernemingen

Bericht IREFI 2017/04: slides van de infosessie van 20/03/2017 voor de aangewezen actuarissen van de IBP’s.

Bericht IREFI 2017/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

Bericht IREFI 2017/02: wijziging K.B. op de jaarrekening

Bericht IREFI 2017/01: mededeling NBB omtrent de invulling van de periodieke staten onder Solvency II

Bericht IREFI 2016/09: aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

Bericht IREFI 2016/08: derogatie art 36bis - Uniforme brief aan alle kredietinstellingen dd 29 december 2015

Bericht IREFI 2016/07: scope audit SII Q2 2016 – Ontwerp Modelverslag Q2

Bericht IREFI 2016/06: mededeling FSMA – Permanente Vorming van de erkende revisoren

Bericht IREFI 2016/05: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar

Bericht IREFI 2016/04: aanpassing modelverslag Medische Index

Bericht IREFI 2016/03: circulaire FSMA 2016-02 van 24 februari 2016 betreffende de functie van de aangewezen actuaris bij de IBP’s

Bericht IREFI 2016/02: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

Bericht IREFI 2016/01: aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

Bericht IREFI 2015/14: betrokkenheid van de wettelijke auditor gedurende de Solvency II voorbereidende fase

Bericht IREFI 2015/13: nazicht van de aan de Nationale Bank van België gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

Bericht IREFI 2015/12: update werkgroep opleidingen – Oproep kandidaten kleine en middelgrote kantoren