logo-IREFI

Deze pagina bevat een selectie van berichten van het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI).

Privacybeleid IREFI

Bericht IREFI 2015/07: samenstelling Werkgroepen IREFI

5 juni 2015

3088 views

Bericht IREFI 2015/06: mededeling FSMA aangaande de permanente vorming van 6 mei 2015

7 april 2015

3189 views

Bericht IREFI 2015/05: herstructurering Werkgroepen IREFI – Oproep tot kandidaten

18 maart 2015

3205 views

Bericht IREFI 2015/04: permanente vorming FSMA – 6 mei 2015

12 maart 2015

2898 views

Bericht IREFI 2015/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA

4 maart 2015

3386 views

Bericht IREFI 2015/02: medewerkingsopdracht IBP's en ontwerpcirculaire inzake opdracht van de aangewezen actuaris

12 februari 2015

3367 views

Bericht 2015/01: medewerking prudentieel toezicht per einde boekjaar

22 januari 2015

3251 views

Bericht IREFI 2014/09: solvabiliteit II

23 december 2014

3115 views

Samenvatting van de werkzaamheden van de Bestuursraad van het IREFI van 13 oktober 2014

24 november 2014

3318 views

Bericht IREFI 2014/08: aanpassing van de KB's van 23 september 1992

4 november 2014

3157 views

Bericht IREFI 2014/07: solvency II opleiding

20 oktober 2014

3309 views

Bericht IREFI 2014/06: aanpassing modelverslagen ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

30 juni 2014

3340 views

Bericht IREFI 2014/05: publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

23 mei 2014

3163 views

Mededeling IREFI 2014/04: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA

27 februari 2014

3182 views

Mededeling IREFI 2014/03: mogelijkheid tot het verlenen van ondersteuning aan de FSMA

28 januari 2014

3127 views

Mededeling IREFI 2014/02: gebruik door Belgische instellingen van "fair value"-waarderingen

10 januari 2014

3086 views

Mededeling IREFI 2014/01: medewerking prudentieel toezicht per einde boekjaar

6 januari 2014

3239 views