logo-IREFI

Deze pagina bevat een selectie van berichten van het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI).

Privacybeleid IREFI

Bericht IREFI 2017/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

9 maart 2017

3257 views

Bericht IREFI 2017/02: wijziging K.B. op de jaarrekening

20 februari 2017

3128 views

Bericht IREFI 2017/01: mededeling NBB omtrent de invulling van de periodieke staten onder Solvency II

2 februari 2017

3325 views

Bericht IREFI 2016/09: aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

9 januari 2017

3198 views

Bericht IREFI 2016/08: derogatie art 36bis - Uniforme brief aan alle kredietinstellingen dd 29 december 2015

28 november 2016

3233 views

Bericht IREFI 2016/07: scope audit SII Q2 2016 – Ontwerp Modelverslag Q2

2 september 2016

3101 views

Bericht IREFI 2016/06: mededeling FSMA – Permanente Vorming van de erkende revisoren

24 augustus 2016

3282 views

Bericht IREFI 2016/05: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar

28 juni 2016

3184 views

Bericht IREFI 2016/04: aanpassing modelverslag Medische Index

29 april 2016

3202 views

Bericht IREFI 2016/03: circulaire FSMA 2016-02 van 24 februari 2016 betreffende de functie van de aangewezen actuaris bij de IBP’s

27 april 2016

3290 views

Bericht IREFI 2016/02: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

3 maart 2016

3159 views

Bericht IREFI 2016/01: aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

25 januari 2016

3012 views

Bericht IREFI 2015/14: betrokkenheid van de wettelijke auditor gedurende de Solvency II voorbereidende fase

19 november 2015

3301 views

Bericht IREFI 2015/13: nazicht van de aan de Nationale Bank van België gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

25 september 2015

3203 views

Bericht IREFI 2015/12: update werkgroep opleidingen – Oproep kandidaten kleine en middelgrote kantoren

1 september 2015

3285 views

Bericht IREFI 2015/11: nazicht van de aan de NBB gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

25 augustus 2015

3210 views

Bericht IREFI 2015/10: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar en andere belangrijk geachte mededelingen

7 juli 2015

3245 views

Documentatie Permanente Opleiding FSMA van 6 mei 2015

10 juni 2015

3170 views

Bericht IREFI 2015/09: oprichting werkgroep opleidingen – Oproep tot kandidaatstelling

2 juni 2015

3260 views

Bericht IREFI 2015/08: TRIP, CANARA, BGWF en FAO

18 mei 2015

3265 views