logo-IREFI

Deze pagina bevat een selectie van berichten van het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI).

Privacybeleid IREFI

Bericht IREFI 2019/04: Erkenningsprocedure NBB voor bedrijfsrevisoren in verzekeringsondernemingen

Bericht IREFI 2019/03: Data Quality Regulatory Reporting - Suggested Approach

Bericht IREFI 2019/02: Wijziging wetenschappelijk secretariaat

Bericht IREFI 2019/01: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering

Bericht IREFI 2018/09: Aandachtspunten per 31 december 2018

Bericht IREFI 2018/08: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

Bericht IREFI 2018/07: aandachtpunten per 30 juni 2018

Bericht IREFI 2018/06: Formulier over te maken aan de FSMA in het kader van het prudentieel toezicht

Bericht IREFI 2018/05: samenstelling werkgroepen IREFI

Bericht IREFI 2018/04: concordantietest tussen Solvabilité II rapportering en de statutaire jaarrekeningen

Bericht IREFI 2018/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering FSMA

Bericht IREFI 2018/02: herziening werkgroepen IREFI - Oproep tot kandidaten

Bericht IREFI 2018/01: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

Bericht IREFI 2017/10: aandachtspunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

Bericht IREFI 2017/09: mededeling FSMA – Permanente Vorming van de erkende revisoren

Bericht IREFI 2017/08: aandachtspunten per 30 juni 2017

Bericht IREFI 2017/07: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering FSMA

Bericht IREFI 2017/06: modelverslagen FSMA voor verzekeringsondernemingen

Bericht IREFI 2017/05: erkenningsprocedure NBB voor bedrijfsrevisoren in financiële ondernemingen

Bericht IREFI 2017/04: slides van de infosessie van 20/03/2017 voor de aangewezen actuarissen van de IBP’s.