logo-IREFI

 

Deze pagina bevat een selectie van berichten van het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI).

Privacybeleid IREFI

Bericht IREFI 2015/11: nazicht van de aan de NBB gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

Bericht IREFI 2015/10: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar en andere belangrijk geachte mededelingen

Documentatie Permanente Opleiding FSMA van 6 mei 2015

Bericht IREFI 2015/09: oprichting werkgroep opleidingen – Oproep tot kandidaatstelling

Bericht IREFI 2015/08: TRIP, CANARA, BGWF en FAO

Bericht IREFI 2015/07: samenstelling Werkgroepen IREFI

Bericht IREFI 2015/06: mededeling FSMA aangaande de permanente vorming van 6 mei 2015

Bericht IREFI 2015/05: herstructurering Werkgroepen IREFI – Oproep tot kandidaten

Bericht IREFI 2015/04: permanente vorming FSMA – 6 mei 2015

Bericht IREFI 2015/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA

Bericht IREFI 2015/02: medewerkingsopdracht IBP's en ontwerpcirculaire inzake opdracht van de aangewezen actuaris

Bericht 2015/01: medewerking prudentieel toezicht per einde boekjaar

Bericht IREFI 2014/09: solvabiliteit II

Samenvatting van de werkzaamheden van de Bestuursraad van het IREFI van 13 oktober 2014

Bericht IREFI 2014/08: aanpassing van de KB's van 23 september 1992

Bericht IREFI 2014/07: solvency II opleiding

Bericht IREFI 2014/06: aanpassing modelverslagen ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

Bericht IREFI 2014/05: publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

Mededeling IREFI 2014/04: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA

Mededeling IREFI 2014/03: mogelijkheid tot het verlenen van ondersteuning aan de FSMA