Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2005/01: Wetboek Vennootschapsrecht 2005

Mededeling 2004/07: nieuwe collectieve verzekeringspolis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mededeling 2004/06: Besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2004 betreffende de starterscheques voor prestarters

Mededeling 2004/05: schijnzelfstandigen - Ontmoeting met de Minister van Middenstand op woensdag 30 juni 2004 om 9u30

Mededeling 2004/04: controles verpakkingsafval / batterijen

Mededeling 2004/03: KB van 4 december 2003 (B.S. 9 januari 2004) betreffende de vervroegde toepassing van IAS/IFRS op de geconsolideerde rekening van genoteerde vennootschappen

Mededeling 2004/02: mededeling aan de leden betreffende registratie bij het controleorgaan in de Verenigde Staten, de PCAOB

Mededeling 2004/01: ontwerpaanbeveling van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissaris

Mededeling 2003/05: ontwerp van de Normen van het IBR met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissaris - update per 1 september 2003

Mededeling 2003/04: ontwerp van de Normen van het IBR met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissaris

Mededeling 2003/03: mededeling aan de leden betreffende collectieve polissen revisoren “ongevallen”, “gewaarborgd inkomen” en “gezondheidszorgen”

Mededeling 2003/02: mededeling van de notulen van de Algemene Vergadering van 25 april 2003

Mededeling 2003/01: mededeling d.d. 20 januari 2003 aan de leden betreffende de nieuwe normen inzake kwaliteitscontrole

Mededeling 2002/01: mededeling aan de leden d.d. 5 december 2002 betreffende de normen inzake omzetting van een rechtsvorm