Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2006/10: de opdracht inzake CO2 emissies

Mededeling 2006/09: wijzigingen aan artikelen 133 en 134 van het Wetboek van vennootschappen

Mededeling 2006/08: voorstel van nieuwe normatieve bepalingen omtrent de artikelen 96 en 119 (jaarverslag) en 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen (commissarisverslag)

Mededeling 2006/06: nieuw tweemaandelijks tijdschrijft Tax, Audit & Accountancy

Mededeling 2006/05: dubbel lidmaatschap in België of in het buitenland

Mededeling 2006/04: Artikelen 96 en 119 van het Wetboek van vennootschappen (jaarverslag) en 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen (commissarisverslag)

Mededeling 2006/03: artikelen 96 en 119 van het Wetboek van vennootschappen (jaarverslag) en 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen (commissarisverslag)

Mededeling 2006/02: ondertekening intentieverklaring evolutie economische beroepen

Mededeling 2006/01: wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen (de beperking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de revisor, de bescherming van de titel en het beroepsgeheim)

Mededeling 2005/08: inbreng in natura

Mededeling 2005/07: fraudeproblematiek in de publieke sector

Mededeling 2005/06: technische nota Informazout

Mededeling 2005/05: "SAVE THE DATE" - Studiedag van dinsdag 22 november 2005 - IBR-CFI

Mededeling 2005/04: toepassing van de "one-to-one"-regel

Mededeling 2005/03: colloquium – “De fiscus en de cijferberoepen: perspectieven voor een gemeenschappelijke dialoog”

Mededeling 2005/02: transparantie van honoraria en non-auditdiensten - Artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen en uitvoeringsbesluit

Mededeling 2005/01: Wetboek Vennootschapsrecht 2005

Mededeling 2004/07: nieuwe collectieve verzekeringspolis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mededeling 2004/06: Besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2004 betreffende de starterscheques voor prestarters

Mededeling 2004/05: schijnzelfstandigen - Ontmoeting met de Minister van Middenstand op woensdag 30 juni 2004 om 9u30