Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2011/10: Artikel 206 van het Sociaal Strafwetboek

Mededeling 2011/09: Impact van de intrekking van de CBFA-erkenning van een verzekeringsonderneming op de begunstigden van een groepsverzekering

Mededeling 2011/08: Aanhangsel aan de collectieve verzekeringspolis

Mededeling 2011/07: Norm inzake de toepassing van de anti-witwaswet (wet van 11 januari 1993)

Mededeling 2011/06: Mededeling van de CFI

Mededeling 2011/05 : Gemeenschappelijke mededeling van het IBR, IAB en het BIBF betreffende de nieuwe opdracht om bijstand te verlenen bij het opstellen van het financieel plan door de oprichter van een BVBA-starter

Mededeling 2011/04: Online invoeren van de historiek van permanente vormingsactiviteiten

Mededeling 2011/03: Model van een bijzonder bestek voor de toekenning van bepaalde revisorale opdrachten

Mededeling 2011/02: Specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht

Mededeling 2011/1 - Omzendbrief 2011/1 - Advies 2011/1 - Mededeling 2010/18

Mededeling 2010/27: Verlenging van de termijn van de openbare raadpleging over het ontwerp van norm anti-witwas

Mededeling 2010/26: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm anti-witwas

Mededeling 2010/25: CAO van 1 juli 2010 in het Paritair Comité voor de Vrije Beroepen (PC336)

Mededeling 2010/24: “Save the date” betreffende het evenement commissies en werkgroepen van het IBR op 26 oktober 2010

Mededeling 2010/23: “Save the date” betreffende het evenement commissies en werkgroepen van het IBR op 26 oktober 2010

Mededeling 2010/22: Empirische studie van de HREB – structuur van het bedrijfsrevisoraat

Mededeling 2010/21: Uitnodiging Award for Best Belgian Sustainablity Report 2010

Mededeling 2010/20: Inhuldiging van de nieuwe kantoren van het IBR

Mededeling 2010/19: Aankondiging : uitnodiging - vorming bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

Mededeling 2010/18: Wet van 6 april 2010 op het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen